تلفن تماس دبیرخانه چهاردهمین همایش: 03426233000
پست الکترونیکی همایش: 14irps.2021@gmail.com
وب سایت انجمن دیرینه شناسی ایران: http://paleos.um.ac.ir

 

دبير علمي همايش: آقاي دكتر حامد عامري

دبير اجرايي همايش: آقاي دكتر محمد جواد حسني

 

کانال تلگرام انجمن:
https://telegram.me/s/IranianPaleontologicalSociety
صفحه اینستاگرام انجمن:
https://www.instagram.com/irpaleontologicalsociety

نشانی دبیرخانه همایش: کرمان - انتهای اتوبان هفت باغ علوی - دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته