ارسال مقاله و مدارک ثبت نام تنها از طریق پست الکترونیک همایش به نشانی 14irps.2021@gmail.com امکان پذیر است.

 

هزينه‌ها:

هزينه ثبت نام در همایش برای اعضای فعال انجمن 500000 ریال و برای افراد غیرعضو به مبلغ 1000000 ریال بايد به حساب جاري شماره 425062719 و یا شماره شبا IR380180000000000425062719 (جهت پرداخت الکترونیک) نزد بانک تجارت شعبه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد در وجه انجمن ديرينه شناسي ايران واريز و اصل فيش به همراه فرم ثبت نام حداکثر تا تاريخ 1400/7/25 به پست الکترونیک انجمن ارسال شود. هزینه ارسال مقالات دوم به بعد، به ازای هر مقاله 500000 ریال خواهد بود.

*مهم: چنانچه شرکت کنندگان در همایش تمایل به عضویت در انجمن را داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به وب سایت انجمن (http://paleos.um.ac.ir) و یا کانال تلگرام انجمن (https://t.me/IranianPaleontologicalSociety)، ضمن دانلود فرم عضویت و مطالعه شرایط مندرج در آن، نسبت به تکمیل فرم، پرداخت حق عضویت بر اساس نوع عضویت انتخابی، تهیه مدارک لازم، نسبت به ارسال تصاویر آن از طریق پست الکترونیک رسمی انجمن (info.irps@gmail.com) حداکثر تا تاريخ 1400/7/25 اقدام نمایند. حق عضویت نیز به حساب جاري شماره 425062719 (شماره شبا IR380180000000000425062719) نزد بانک تجارت شعبه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد در وجه انجمن ديرينه شناسي ايران واريز گردد.