دبيرخانه چهاردهمین همايش انجمن دیرینه شناسی ایران، مقاله‌ها را با شرايط زير مي‌پذيرد:

الف) مقاله بايد جنبه نوآوري، پژوهشي و ترجيحاً کاربردي داشته و قبلاً در جايي ارائه نشده باشد.
ب) مقاله با فرمت نرم افزار Word تهيه و با فرمت doc ذخیره شود.
پ) مقاله به صورت کامل شامل عنوان فارسی و انگلیسی، چکيده فارسي و انگليسي، مقدمه، بحث، نتيجه‌گيري و منابع فارسي و انگليسي و داخل الگوی ارائه شده از سوی دبیرخانه همایش تهیه و ارسال شود.
ت) اندازه صفحه (Paper size) در قطع A4 انتخاب شود.
ث) عنوان مقاله، نام نویسندگان و مرکز پژوهشي در وسط و با یک سطر فاصله نوشته شود.
ج) سخنران مقاله با علامت * مشخص گردد. لازم به ذکر است که کلیه مکاتبات مربوط به مقاله تنها با سخنران انجام می‌شود.
چ) فاصله متن از سمت بالا و پایین 3 سانتي‌متر و از چپ و راست 2 سانتی‌متر و فاصله بین سطرها در همه موارد معادل 1 واحد در نظر گرفته شود.
ح) نگارش مقاله (فارسی يا انگلیسی) با قلم‌های زیر انجام گیرد:
ـ عنوان اصلي فارسي مقاله با قلم B Titr 16 ضخيم و عنوان انگليسي با قلم Times New Roman 14 ضخيم
ـ نام و نام خانوادگی نویسندگان با قلم B Mitra 10 ضخيم و در انگليسي با قلم Times New Roman 10 ضخيم
ـ آدرس پژوهشي و نشانی الکترونیک با قلم B Mitra 10 و در انگليسي با قلم Times New Roman 9 ضخيم
ـ عناوین فارسي مقاله با قلم B Zar 12 ضخيم و عناوين انگليسي مقاله با قلم Times New Roman 10 ضخيم
ـ چکیده فارسي با قلم B Mitra 11
ـ چکیده انگليسي با قلم Times New Roman 9
ـ متن مقاله با قلم B Zar 12 و قلم Times New Roman 10
ـ منابع فارسي با قلم B Zar 12 و منابع انگليسي با قلم Times New Roman 10 مطابق با الگوی ارائه شده از سوی دبیرخانه همایش
ـ زیرنویس شکل‌ها و نمودارها با قلم B Zar 9 و قلم Times New Roman 8
خ) شکل‌ها و جدول‌ها بايد در متن صفحه آرایی شده و تعداد صفحات مقاله از شش صفحه بیشتر نشود. نسخه تایپ شده با فرمت doc همراه با یک نسخه از تمامی تصاویر قرار داده شده در متن مقاله با فرمت TIFF یا JPEG و با وضوح dpi300 در قالب فایل‌های جداگانه‌ای از طریق پست الکترونیک انجمن به نشانی 14irps.2021@gmail.com ارسال گردند.
د) مقالات توسط کمیته علمی و هیأت داوران همایش بررسی شده و نتیجه آن به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.